Zaštita okoliša

Zaštita okoliša skup je aktivnosti i mjera za sprečavanje opasnosti za okoliš, nastanka šteta i/ili onečišćivanja okoliša, smanjivanja i/ili otklanjanja šteta nanesenih okolišu te povrata okoliša u stanje prije nastanka štete.
Pod pojmom “okoliš” smatra se cjelokupno prirodno okruženje organizama i njihovih zajednica, uključivo i čovjeka, koje im omogućuje postojanje i razvoj. Uključuje zrak, vode, tlo, zemljinu kamenu koru, energiju te materijalna dobra i kulturnu baštinu kao dio okruženja koje je stvorio čovjek. Obuhvaća sve u svojoj raznolikosti i ukupnosti uzajamnog djelovanja.

USLUGE:

1. GOSPODARENJE OTPADOM

  • Izrada Elaborata gospodarenja otpadom
  • Izrada Kataloga otpada
  • Izrada i osposobljavanje zaposlenika za vođenje Očevidnika o nastanku i tijeku otpada (ONTO)
  • Osposobljavanje zaposlenika za ispunjavanje Pratećih listova za otpad
  • Osposobljavanje zaposlenika za vođenje Registra onečiščavaća okoliša (ROO)
  • Izrada Planova gospodarenja otpadom

2. Emisije iz stacionarnih izvora (kotlovnice)

  • Mjerenje emisija
  • Izračun i prijava emisija u ROO

3. Emisije u vode

  • Izračun i prijava emisija u vode