Zaštita na radu

Zaštita na radu skup je tehničkih, zdravstvenih, pravnih, psiholoških, pedagoških i drugih djelatnosti pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju opasnosti koje ugrožavaju život i zdravlje osoba na radu i utvrđuju mjere, postupci i pravila kako bi se otklonile ili smanjile te opasnosti.

Brod inspekt vrši usluge:
  • Savjetodavne usluge u primjeni zakona o zaštiti na radu
  • Sklapanje ugovora o vođenju poslova zaštite na radu
  • Osposobljavanje za rad na siguran način (zaposlenika, povjerenika, poslodavca)
  • Izrada procjena rizika
  • Izrada planova evakuacije
  • Osposobljavanja za provođenje planova evakuacije
  • Pregled i ispitivanja strojeva, radnog okoliša, el. instalacija, gromobranskih instalacija, kemijskih štetnosti i prašine na radnom mjestu
  • Stručna osposobljavanja (rukovoditelj viličara, rukovoditelj dizalice, rukovoditelj građevinskim strojevima, rukovatelj motornom pilom,…)
  • Koordinator na gradilištu