Pesticidi i kemikalije

  • Osposobljavanje za rad s pesticidima
  • Osposobljavanje za rad s opasnim kemikalijama
  • Izrada očevidnika
  • Izrada sigurnosno tehničkih lista
  • Izrada uputa za rad s kemikalijama
  • Izrada deklaracija (Naljepnica)